16 października 2021

Ocenzurowane.pl

Wiadomości bez cenzury

społeczeństwo

Wszyscy wierzą w jednolitą sieć, ponieważ wszyscy wierzą.- Węzeł gordyjski, Robert Gore, 2000 Jeśli wydaje się, że świat wywrócił się...