24 maja 2024

Ocenzurowane.pl

Wiadomości bez cenzury

COVID-19 – FAKTY

Loading

Aktualizacja : czerwiec 2021 r.

W pełni przytoczone fakty dotyczące COVID-19, dostarczone przez ekspertów w tej dziedzinie, aby pomóc naszym czytelnikom dokonać realistycznej oceny ryzyka. (Regularne aktualizacje poniżej).

„Jedynym sposobem walki z zarazą jest uczciwość”. ( Albert Camus, 1947)

Przegląd

 1. Śmiertelność: Według najnowszych badań immunologicznych śmiertelność COVID-19 (IFR) w populacji ogólnej w większości krajów wynosi łącznie około 0,1% do 0,5%, co najprawdopodobniej w przypadku umiarkowanych pandemii grypy w latach 1936, 1957 i 1968 jest porównywalne.
 2. Leczenie: W przypadku osób z grupy wysokiego ryzyka wczesne leczenie ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia progresji choroby. Według międzynarodowych badań może to zmniejszyć liczbę hospitalizacji i zgonów o około 75%.
 3. Profil wieku: W większości krajów zachodnich (78 w USA) mediana wieku zgonów związanych z nosicielami wynosi ponad 80 lat, a około 5% zmarłych nie miało poważnych warunków wstępnych. Wiek i profil ryzyka śmiertelności COVID-19 jest zatem porównywalny z normalną śmiertelnością, ale wzrasta proporcjonalnie.
 4. Domy opieki: W wielu krajach zachodnich około 50% wszystkich zgonów związanych z nosicielami ma miejsce w domach opieki, które wymagają ukierunkowanej i humanitarnej opieki. W niektórych przypadkach mieszkańcy domów opieki umierali nie z powodu koronawirusa, ale z powodu tygodni stresu i izolacji.
 5. Nadmierna śmiertelność: W większości krajów zachodnich pandemia zwiększyła śmiertelność o 5% do 20% w 2020 r. Do 30% dodatkowych zgonów było spowodowanych nie przez COVID-19, ale przez pośrednie skutki pandemii i blokady (np. rzadsze leczenie raka i pacjentów z zawałem serca).
 6. Przeciwciała: Do końca 2020 r. seroprewalencja przeciwciał wynosiła od 10% do 30% populacji w większości krajów zachodnich. Przy poziomach seroprewalencji powyżej 30% w wielu regionach zaobserwowano znaczny spadek wskaźnika infekcji.
 7. Objawy: Do 40% wszystkich zarażonych osób nie wykazuje żadnych objawów. Ogólnie rzecz biorąc, około 95% wszystkich osób rozwija co najwyżej łagodne lub umiarkowane objawy i nie wymaga hospitalizacji. Wczesne leczenie ambulatoryjne może znacznie zmniejszyć liczbę hospitalizacji.
 8. Długie zakażenie: około 10% osób z objawami doświadcza po-ostrego lub długiego COVID-19, tzn. objawy związane z COVID-19, które trwają przez kilka tygodni lub miesięcy. Długi COVID-19 może również dotyczyć młodszych i wcześniej zdrowych osób, których początkowy przebieg choroby był raczej łagodny.
 9. Transmisja: Aerozole w pomieszczeniach wydają się być główną drogą przenoszenia koronawirusa, podczas gdy aerozole na zewnątrz, kropelki, a także większość powierzchni obiektów wydają się odgrywać drugorzędną rolę. Sezon koronawirusowy na półkuli północnej trwa od około listopada do kwietnia.
 10. Maseczki: Wciąż nie ma naukowych dowodów na skuteczność masek na twarz z tkaniny w ogólnej populacji, a wprowadzenie obowiązkowych masek nie mogło powstrzymać ani spowolnić epidemii w większości krajów. Niewłaściwie stosowane maski może zwiększać ryzyko infekcji.
 11. Dzieci i szkoły: W przeciwieństwie do grypy, ryzyko zachorowania i przeniesienia choroby u dzieci jest raczej niskie w przypadku COVID-19. Dlatego nie było i nie ma medycznego powodu zamknięcia szkół podstawowych lub innych środków skierowanych specjalnie do dzieci.
 12. Szczepionki (preparaty mRNA): Badania w świecie rzeczywistym wykazały wysoką skuteczność szczepionek przeciw COVID-19. Jednak donoszono o ciężkich i śmiertelnych skutkach ubocznych szczepionek nawet u młodych ludzi, a długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek przeciw COVID-19 pozostają nieznane. Ze względów bezpieczeństwa niektóre kraje zrezygnowały ze stosowania niektórych rodzajów szczepionek lub szczepienia dzieci. Jak wynika z Polskiego systemu prawnego preparat mRNA zwany szczepionką jest eksperymentem medycznym.
 13. Śledzenie kontaktów: badanie WHO z 2019 r. dotyczące środków przeciwko pandemii grypy wykazało, że z medycznego punktu widzenia śledzenie kontaktów „nie jest zalecane w żadnych okolicznościach”. Aplikacje do śledzenia kontaktów w telefonach komórkowych również okazały się nieskuteczne w większości krajów.
 14. Testy PCR: Bardzo czułe zestawy testowe PCR mogą w niektórych przypadkach dawać wyniki fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne lub reagować na niezakaźne fragmenty wirusa z poprzedniej infekcji. W związku z tym ważnym parametrem jest tzw. próg cyklu lub wartość ct.
 15. Mutacje wirusa: Podobnie jak w przypadku wirusów grypy, mutacje występują często w koronawirusach. Większość z tych mutacji jest nieznaczna, ale niektóre z nich mogą w pewnym stopniu zwiększać transmisyjność, zjadliwość lub odporność immunologiczną wirusa.
 16. Zamknięcia (lockdown’y): W przeciwieństwie do wczesnych kontroli granicznych, blokady nie miały znaczącego wpływu na pandemię. Według ONZ blokady mogą poważnie zagrozić egzystencji 1,6 miliarda ludzi, a kolejne 150 milionów dzieci popadnie w ubóstwo.
 17. Szwecja: W Szwecji śmiertelność z powodu COVID-19 w 2020 r., bez blokady, była porównywalna z silnym sezonem grypowym i nieco poniżej średniej UE. Około 50% zgonów w Szwecji miało miejsce w domach opieki, a mediana wieku zgonów w Szwecji wynosiła około 84 lata.
 18. Media: doniesienia wielu mediów były nieprofesjonalne, zwiększyły strach i panikę wśród ludności i doprowadziły do stukrotnego przeszacowania śmiertelności koronawirusa. Niektóre media używały nawet manipulacyjnych zdjęć i filmów, aby udramatyzować sytuację.
 19. Pochodzenie wirusa: pochodzenie nowego koronawirusa pozostaje nieznane, ale najlepsze dowody wskazują obecnie na incydent z zapaleniem płuc podobnym do COVID-19 w chińskiej kopalni w 2012 r., którego próbki wirusa zostały zebrane, przechowywane i badane przez Instytut Wirusologii w Wuhan (WIV) .
 20. Nadzór: Nadzór : demaskator NSA, Edward Snowden ostrzegł, że pandemia koronawirusa może zostać wykorzystana do rozszerzenia globalnego nadzoru. Wiele rządów ograniczyło podstawowe prawa swoich obywateli i ogłosiło plany wprowadzenia cyfrowych biometrycznych paszportów szczepionek.

Diagramy poglądowe

Linki:

Nadmierna śmiertelność do maja 2021
Globalne zgony na COVID vs. wszystkie zgony
COVID vs. pandemie grypy
Smiertelność COVID-19 w Szwecji, UE i USA
Szwecja: śmiertelność od roku 1835
Wielka Brytania: śmiertelność od 1842r. skorygowana o wiek
USA: miesięczna śmiertelność skorygowana o wiek
USA: roczna śmiertelność skorygowana o wiek

Niemcy: miesięczna śmiertelność 1950r.
Odsetek zgonów domach opieki
Porównanie recesji w USA
Maseczki i przyłbice
Dakota Północna vs. Dakota Południowa
Testy PCR: czułość vs. zakażność
Iwermektyna przeciwko COVID-19
Czas trwania objawów COVID-19

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *