19 kwietnia 2021

Ocenzurowane.pl

Wiadomości bez cenzury

COVID-19 – FAKTY

Aktualizacja : kwiecień 2021 r.

W pełni przytoczone fakty dotyczące COVID-19, dostarczone przez ekspertów w tej dziedzinie, aby pomóc naszym czytelnikom dokonać realistycznej oceny ryzyka. (Regularne aktualizacje poniżej).

„Jedynym sposobem walki z zarazą jest uczciwość”. ( Albert Camus, 1947)

Przegląd

 1. Śmiertelność: Zgodnie z najnowszymi badaniami immunologicznymi, ogólny wskaźnik śmiertelności zakażeń (IFR) covid-19 w populacji ogólnej wynosi około 0,1% do 0,5% w większości krajów, co jest najbardziej zbliżone do średnich pandemii grypy z lat 1936, 1957 i 1968.
 2. Leczenie: W przypadku osób z grupy wysokiego ryzyka lub dużej ekspozycji wczesne lub profilaktyczne leczenie jest niezbędne, aby zapobiec postępowi choroby. Według licznych badań międzynarodowych wczesne leczenie ambulatoryjne COVID może zmniejszyć liczbę hospitalizacji i zgonów o około 75%.
 3. Profil wieku: średni wiek zgonów z powodu COVID wynosi ponad 80 lat w większości krajów zachodnich ( 78 w USA), a około 5% zmarłych nie miało żadnych poważnych warunków wstępnych. Dlatego wiek i profil ryzyka śmiertelności z powodu COVID są porównywalne z normalną śmiertelnością, ale proporcjonalnie ją zwiększają.
 4. Domy opieki: W wielu krajach zachodnich około 50% wszystkich zgonów z powodu zakażenia wywołanego przez zakażenie miało miejsce w domach opieki, które wymagają ukierunkowanej i humanitarnej ochrony. W niektórych przypadkach mieszkańcy domów opieki umierali nie z powodu koronawirusa , ale z tygodni stresu i izolacji.
 5. Nadmierna śmiertelność: w większości krajów zachodnich pandemia zwiększyła śmiertelność o 5% do 20% w 2020 r. Do 30% dodatkowych zgonów nie było spowodowanych przez COVID , ale przez pośrednie skutki pandemii i blokady (np. Mniej terapii raka i pacjentów z zawałem serca).
 6. Przeciwciała: do końca 2020 r. Seroprewalencja przeciwciał wynosiła od 10% do 30% populacji w większości krajów zachodnich. Przy poziomach seroprewalencji powyżej 30% w wielu regionach zaobserwowano znaczny spadek wskaźnika zakażeń.
 7. Objawy: do 40% wszystkich zakażonych osób nie wykazuje żadnych objawów . Ogólnie rzecz biorąc, około 95% wszystkich ludzi ma co najwyżej łagodne lub umiarkowane objawy i nie wymaga hospitalizacji. Wczesne leczenie ambulatoryjne może znacznie zmniejszyć liczbę hospitalizacji.
 8. Długie zakażenie: Około 10% objawowych osób doświadcza ostrej lub długiej choroby zakaźnej , tj. Objawów i wyczerpania, które utrzymują się przez kilka tygodni lub miesięcy. Długie zakażenie może również dotyczyć młodszych i wcześniej zdrowych osób, których początkowy przebieg choroby był raczej łagodny.
 9. Transmisja: Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, głównymi drogami przenoszenia wirusa są aerozole i kropelki wewnątrz pomieszczeń wytwarzane podczas mówienia lub kaszlu, podczas gdy aerozole na zewnątrz oraz większość powierzchni obiektów wydają się odgrywać drugorzędną rolę . Sezon koronawirusowy na półkuli północnej trwa od około listopada do kwietnia.
 10. Maseczki: wciąż niewiele jest naukowych dowodów na skuteczność masek z materiału w populacji ogólnej, a wprowadzenie obowiązkowych masek nie mogło powstrzymać ani spowolnić epidemii w większości krajów. Niewłaściwe użycie maski może zwiększyć ryzyko infekcji.
 11. Dzieci i szkoły: W przeciwieństwie do grypy, ryzyko choroby i przeniesienia zakażenia u dzieci jest raczej niskie w przypadku COVID. Nie było i nie ma zatem medycznego powodu do zamykania szkół podstawowych lub innych środków skierowanych specjalnie do dzieci.
 12. Śledzenie kontaktów: badanie WHO z 2019 r. Dotyczące środków przeciwko pandemii grypy wykazało, że z medycznego punktu widzenia śledzenie kontaktów „nie jest zalecane w żadnych okolicznościach” . Aplikacje do śledzenia kontaktów na telefonach komórkowych również okazały się nieskuteczne w większości krajów.
 13. Testy PCR: Zestawy testów PCR o wysokiej czułości mogą w niektórych przypadkach dawać fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne wyniki lub reagować na niezakaźne fragmenty wirusa z poprzedniej infekcji. W związku z tym istotnym parametrem jest tzw. Próg cyklu lub wartość ct.
 14. Mutacje wirusa: Podobnie jak w przypadku wirusów grypy, mutacje występują często w koronawirusach. Większość z tych mutacji jest nieistotnych, ale niektóre z nich mogą do pewnego stopnia zwiększać zdolność przenoszenia, zjadliwość lub unikanie odporności przez wirusa.
 15. Zamknięcia: W przeciwieństwie do wczesnych kontroli granicznych , blokady nie miały znaczącego wpływu na pandemię. Według ONZ blokady mogą zagrozić egzystencji 1,6 miliarda ludzi i zepchnąć dodatkowe 150 milionów dzieci w ubóstwo.
 16. Szwecja: W Szwecji śmiertelność z powodu zakażenia wirusem w 2020 r. Bez blokady była porównywalna z silnym sezonem grypowym i zbliżona do średniej UE . Około 50% zgonów w Szwecji miało miejsce w placówkach opiekuńczych, a średni wiek zgonów z powodu zakażeń szwedzkich wynosił około 84 lat.
 17. Szczepionki: Badania w świecie rzeczywistym wykazały wysoką skuteczność szczepionek u osób w wieku do 70 lat. W niektórych przypadkach po szczepieniach pokrywających wirusa odnotowano poważne zdarzenia niepożądane lub nagłe zgony. Długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek przeciwko COV nie są znane.
 18. Media: Doniesienia wielu mediów były nieprofesjonalne , zwiększyły strach i panikę w populacji i doprowadziły do stukrotnego przeszacowania śmiertelności koronawirusa. Niektóre media wykorzystywały nawet manipulacyjne zdjęcia i filmy, aby dramatyzować sytuację.
 19. Pochodzenie wirusa: pochodzenie nowego koronawirusa pozostaje nieznane, ale najlepsze dowody wskazują obecnie na przypadek zapalenia płuc podobnego do COVID w chińskiej kopalni w 2012 r., Którego próbki wirusa zostały zebrane, przechowywane i badane przez Instytut Wirusologii w Wuhan (WIV).
 20. Nadzór: Nadzór : Informator NSA Edward Snowden ostrzegł, że pandemia koronawirusa może zostać wykorzystana do rozszerzenia globalnego nadzoru. Wiele rządów ograniczyło podstawowe prawa swoich obywateli i ogłosiło plany wprowadzenia cyfrowych szczepionkowych paszportów biometrycznych.

Diagramy poglądowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *