29 listopada 2023

Ocenzurowane.pl

Wiadomości bez cenzury

USA

Komentarz Eleison nr DCCXCVI (796) 15 października 2022 https://fsspxr.wordpress.com/komentarze-eleison/ Komentarze Eleison Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ryszarda Williamsona Jest stare dobre przysłowie,...

„Nie zadzieraj z Texasem!” Takie hasło – przestrogę umieszczają teksańczycy na pamiątkowych gadżetach, na przykład – breloczkach do kluczyków samochodowych....