31 lipca 2021

Ocenzurowane.pl

Wiadomości bez cenzury

Komunistyczna partia Chin

Komentarz 4 grudnia br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformowała, że oferta chińskiej firmy Stecol Corporation została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu...