6 grudnia 2023

Ocenzurowane.pl

Wiadomości bez cenzury

władza

Wszyscy wierzą w jednolitą sieć, ponieważ wszyscy wierzą.- Węzeł gordyjski, Robert Gore, 2000 Jeśli wydaje się, że świat wywrócił się...