19 kwietnia 2021

Ocenzurowane.pl

Wiadomości bez cenzury

Piotr Zgorzelski

Warszawa, 11.11.2020. Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci. Wicemarsza³ek Sejmu Piotr Zgorzelski sk³ada kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa przy placu Trzech Krzy¿y w Warszawie, 11 bm. (mr) PAP/Tomasz Gzell