19 kwietnia 2021

Ocenzurowane.pl

Wiadomości bez cenzury

Andrzej Halicki, Marcin Kierwiñski

Warszawa, 11.11.2020. Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci. Politycy KO, pose³ Marcin Kierwiñski (P) i europose³ Andrzej Halicki (L) sk³adaj¹ wieniec przed pomnikiem marsza³ka Józefa Pi³sudskiego przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, w dzieñ obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci, 11 bm. (mr) PAP/Rafa³ Guz