18 kwietnia 2021

Ocenzurowane.pl

Wiadomości bez cenzury

Andrzej Duda

Warszawa, 11.11.2020. Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci. Prezydent RP Andrzej Duda (L) sk³ada kwiaty przed pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego w parku Ujazdowskim w Warszawie, w dzieñ obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci, 11 bm. (mr) PAP/Wojciech Olkuœnik