18 kwietnia 2021

Ocenzurowane.pl

Wiadomości bez cenzury

Andrzej Duda

Warszawa, 11.11.2020. Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci. Prezydent RP Andrzej Duda sk³ada wieniec pod pomnikiem Wojciecha Korfantego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie, 11 bm. (mr) PAP/Radek Pietruszka