19 kwietnia 2021

Ocenzurowane.pl

Wiadomości bez cenzury

Andrzej Duda

Warszawa, 11.11.2020. Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci. Prezydent RP Andrzej Duda (L) sk³ada wieniec pod pomnikiem Romana Dmowskiego przy placu Na Rozdro¿u w Warszawie, 11 bm. (mr) PAP/Radek Pietruszka