20 maja 2022

Ocenzurowane.pl

Wiadomości bez cenzury

Dzień: 2022-05-10

Polskie ośrodki ukrainofilskie starają się co pewien czas podejmować próby „zdjęcia” odpowiedzialności z zagładę ludności polskiej na Wołyniu z UPA...