29 listopada 2023

Ocenzurowane.pl

Wiadomości bez cenzury

Wybory w Polsce A. D. 2023 nie stworzyły Polakom alternatywy geopolitycznej i ustrojowej. Tę alternatywę wykluczał bowiem nade wszystko parlamentarny...

Rozważania na temat geopolityki Palestyny wyjść muszą oczywiście od postrzegania geomorfologii tej przestrzeni. Po pierwsze, mamy tam nadmorską nizinę na...