19 kwietnia 2021

Ocenzurowane.pl

Wiadomości bez cenzury

Mariusz B³aszczak

Warszawa, 11.11.2020. Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci. Minister obrony narodowej Mariusz B³aszczak (C) sk³ada wieniec przed pomnikiem marsza³ka Józefa Pi³sudskiego przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, w dzieñ obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci, 11 bm. (mr) PAP/Rafa³ Guz