18 maja 2022

Ocenzurowane.pl

Wiadomości bez cenzury

Liczba zgonów noworodków osiągnęła krytyczny poziom po raz drugi w ciągu 7 miesięcy

Według bazy danych Public Health Scotland, liczba noworodków umierających ze smutkiem przekroczyła poziom krytyczny po raz drugi w ciągu 7 miesięcy w Szkocji.

Odkrycie tych rekordowych zgonów nastąpiło po tym, jak ujawniono, że zarówno Pfizer, jak i organy regulacyjne medycyny ukrywają niebezpieczeństwa szczepienia Covid-19 podczas ciąży, ponieważ jedyne przeprowadzone badanie wykazało, że zwiększa ryzyko wad wrodzonych i niepłodności.

Public Health Scotland (PHS) ma pełny pulpit nawigacyjny dotyczący szerszego wpływu Covid-19 na system opieki zdrowotnej, który można znaleźć tutaj, i zawiera cały zakres danych, od statystyk zdrowia psychicznego po ciąże, dane dotyczące zaburzeń sercowo-naczyniowych i raka.

Oficjalne dane pokazują, że wskaźnik zgonów noworodków wzrósł do 4,6 na 1000 żywych urodzeń w marcu 2022 r., co stanowi wzrost o 119% w stosunku do oczekiwanego wskaźnika zgonów. Oznacza to, że śmiertelność noworodków po raz drugi w ciągu co najmniej czterech lat przekroczyła górny próg ostrzegawczy zwany „granicą kontrolną”.

Ostatni raz naruszono ją we wrześniu 2021 r., kiedy zgony noworodków na 1000 żywych urodzeń wzrosły do ​​5,1. Chociaż kurs zmienia się z miesiąca na miesiąc, zarówno dla września 2021 r., jak i marca 2022 r. jest na równi z poziomami, które były zwykle obserwowane pod koniec lat 80. XX wieku.

Public Health Scotland (PHS) nie ogłosił formalnie, że wszczął dochodzenie, ale właśnie to mają zrobić, gdy osiągnięty zostanie górny próg ostrzegawczy, i zrobili to w 2021 roku.

W tym czasie PHS powiedział, że fakt, że górna granica kontroli została przekroczona, „wskazuje na większe prawdopodobieństwo, że istnieją czynniki poza przypadkową zmiennością, które mogły przyczynić się do liczby zgonów, które miały miejsce”.

Chociaż zastrzyki z Covid-19 mogą nie być winne, obecnie istnieje wiele dowodów sugerujących, że mogą być.

Pod koniec kwietnia 2021 r. Wspólny Komitet ds. Szczepień i Szczepień (JCVI) formalnie zalecił, aby wszystkim kobietom w ciąży zaproponować zastrzyk Pfizer Covid-19, mimo że nie przeprowadzono żadnych badań potwierdzających bezpieczeństwo podawania zastrzyku podczas ciąża.

Jednak pomimo tego, że JCVI oficjalnie nie zaleciła zaszczepienia kobietom w ciąży do końca kwietnia 2021 r., wiemy, że otrzymywały ją wcześniej ze względu na liczbę poronień zgłoszonych do brytyjskiego organu nadzoru medycznego na dzień 5 kwietnia 2021 r.

Stało się tak pomimo faktu, że rząd Wielkiej Brytanii wyraźnie stwierdził w oficjalnym dokumencie  REG 174 INFORMATION for UK HEALTHCARE PROFESSIONALS” przygotowanym po nagłym wydaniu zezwolenia na wstrzyknięcie Pfizer mRNA Covid-19 w grudniu 2020 r., że szczepionka firmy Pfizer nie jest zalecana do stosowania w czasie ciąży, należy wykluczyć ciążę przed szczepieniem, a kobiety w wieku rozrodczym powinny unikać ciąży przez co najmniej 2 miesiące po drugiej dawce.

Ale teraz wiemy, że nawet ta oficjalna porada ukryła prawdziwe informacje, a organy regulacyjne ds. leków na całym świecie współpracują z firmą Pfizer, aby ukryć fakt, że jedyne ograniczone badanie na zwierzętach przeprowadzone w celu sprawdzenia bezpieczeństwa szczepionki Pfizer w ciąży wykazało zwiększoną częstość występowania wad wrodzonych i niepłodności.

Pełne dochodzenie w sprawie tego oszustwa i oszustwa można przeczytać tutaj.

Podsumowując: prośba o „Wolność informacji” wraz z dogłębnym zagłębieniem się w jedyne badanie dotyczące ciąży / płodności przeprowadzone na zastrzyku Pfizer Covid-19 ujawniło, że organy regulacyjne i Pfizer zdecydowały się publicznie ukryć niepokojące nieprawidłowości rozwijającego się płodu i fałszywie obniżył rzeczywiste ryzyko szczepienia przeciwko Covid-19 podczas ciąży, tłumiąc udokumentowane wyniki danych klinicznych.

Decyzje te doprowadziły do ​​tego, że lekarze, którzy zbytnio ufają regulatorom medycyny, błędnie informowali kobiety w ciąży, że zastrzyki Covid-19 są całkowicie bezpieczne w czasie ciąży, co prowadzi do tego, że wiele kobiet w ciąży odczuwa presję, by się zaszczepić.

Inne alarmujące badanie w świecie rzeczywistym wykazało również, że wskaźnik poronień wynosi 82% po szczepieniu przeciwko Covid-19.

W lipcu 2021 r.  Daily Expose ujawniło, w jaki sposób naukowcy przeprowadzający badania w świecie rzeczywistym dla CDC zmanipulowali dane, aby pokazać, że szczepionki Covid-19 są bezpieczne do stosowania w czasie ciąży.

Autorzy stwierdzili, że liczba osób, które doznały poronienia samoistnego (poronienia) w trakcie badania, wyniosła 104 na 827 ukończonych ciąż, co oznacza ryzyko poronienia na poziomie 12,6%; 7 – 12% niższe niż ryzyko poronienia w populacji ogólnej.

Źródło

Jednak nasza analiza wykazała, że ​​liczby te były wyjątkowo mylące, ponieważ z 827 zakończonych ciąż 700/86% kobiet otrzymało dawkę szczepionki Pfizer lub Moderna Covid-19 w trzecim trymestrze ciąży. co oznacza, że ​​poronienie było niemożliwe, ponieważ mogą wystąpić tylko przed 20. tygodniem ciąży.

Oznaczało to, że tylko 127 kobiet otrzymało szczepionkę Pfizer lub Moderna Covid-19 w pierwszym/drugim trymestrze ciąży, a 104 kobiety niestety straciły dziecko.

W związku z tym wskaźnik częstości poronień wyniósł 82%, a nie 12,6%, jak przedstawiono w wynikach badania, a autorzy badania przyznali od tego czasu, że popełnili błąd, wystawiając sprostowanie o sześć miesięcy za późno, ponieważ badanie zostało stosowane jako uzasadnienie szczepień przeciwko Covid-19 kobiet w ciąży i młodych matek na całym świecie.

Źródło

Inne badanie przeprowadzone w Japonii na zlecenie firmy Pfizer, zawarte w poufnych dokumentach, które amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków została zmuszona do opublikowania na mocy orzeczenia sądowego, również pokazuje, że wysokie stężenie zastrzyku Covid-19 gromadzi się w jajnikach przez minimum 48 godzin.

Nie wiadomo, czy nadal gromadzi się po 48 godzinach z powodu wstrzymania obserwacji w tym momencie.

W ciągu pierwszych 15 minut po wstrzyknięciu szczepionki Pfizer naukowcy odkryli, że całkowite stężenie lipidów w jajnikach wynosiło 0,104 ml. To następnie wzrosło do 1,34 ml po 1 godzinie, 2,34 ml po 4 godzinach, a następnie 12,3 ml po 48 godzinach.

Źródło

Może to również wyjaśniać, dlaczego dalsze dane Public Health Scotland zawarte w ich panelu Covid-19 Wider Impacts pokazują, że odsetek zachorowań na raka jajnika w Szkocji był znacznie wyższy niż oczekiwana średnia od marca 2021 r.

Oczywiście niemożliwe jest ostateczne stwierdzenie, że zastrzyki z Covid-19 są odpowiedzialne za wzrost zgonów noworodków w Szkocji.

  • badania wykazują, że szczepionka Covid-19 gromadzi się z czasem w jajnikach,
  • dane ze świata rzeczywistego pokazujące, że wskaźnik poronień wynosi aż 82% po szczepieniu,
  • oraz dowody potwierdzające, że organy regulacyjne i firma Pfizer ukryły niebezpieczeństwa związane ze szczepieniem Covid-19 podczas ciąży, ponieważ jedyne przeprowadzone badanie wykazało, że zwiększa ono ryzyko wad wrodzonych i niepłodności,

Jest całkiem jasne, że zastrzyki Covid-19 zakłócają układ rozrodczy i należy przeprowadzić dalsze badania i badania ze skutkiem natychmiastowym.

image_pdfGeneruj PDFimage_printDrukuj